Delovanje RKS OZ Lenart v letu 2015Po potrditvi Letnega poročila 2015 in Plana dela 2016 smo si člani RKS OZRK Lenart, ki delujemo v občinah Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Trojica, Sv. Jurij in Sv. Ana, prizadevali uresničiti postavljene naloge in akcije.
Pri tem smo upoštevali programske smernice Rdečega križa Slovenije, se prilagajali gospodarskim neugodnim razmeram (veščanje brezposelnosti, upadanje kupne moči, nezmožnost plačila osnovnih življenjskih potrebščin) in naravnim nepredvidenim nesrečam.


Potem ko smo do sredine leta opravljali naloge po mesečnih planih in zadolžitvah (krvodajalske akcije in promocija krvodajalstva, zbor RKS OZ Lenart ter zbori krajevnih (obščinskih) organizacij, izvajanje tečajev in izpitov prve pomoči, pomoč krajanom s solidarnostnimi pomožmi pri plačevanju življenjskih stroškov in delitvi prehrane, meritvah in ozaveščanju o zdravem življenju, ko smo uspešno zaključili XXI. Tekmovanje ekip PP v Sv. Trojici in med počitnicami poslali šolske otroke na letovanja smo se v začetku jeseni med prvimi v Sloveniji vključili v organiziranje pomoči migrantom, najprej v begunskem centru črni les v Lenartu, nato v šentilju. Leto 2015 nas je zaznamovalo s hitrim ukrepanjem in organiziranjem ob nenadni begunski krizi, spoznanjem, da mnogi prebivalci naše celine živijo ne samo v pomanjkanju, ampak bežijo iz območij vojnih grozot, da ohranijo življenja. Do lanske jeseni se tega nismo tako zavestno zavedali, ta stiska se nas je življenjsko dotaknila ob prihodu prvih migrantov. žal. Pri nudenju pomoči revnim druščinam in posameznikom so nam pomagali številni prostovoljci in donatorji (podjetja, fizične osebe), zato se jim že posebej zahvaljujemo za njihovo pomoč.

Prejeli smo priznanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za organizacijo XXI. Regijskega tekmovanja ekip PP in ob koncu leta priznanje Občine Lenart za uspešno humanitarno delo na področju prostovoljstva. To nas vzpodbuja, da bomo še naprej čim več prostega časa namenili organiziranju pomoči ljudem v stiski, uspešno izvajali humanitarne programe in sodelovali pri krvodajalskih akcijah.

Pestro je bilo tudi na sedežu RKS, kjer je z delom začela v začetku leta izvoljena nova sekretarka, ga. Renata Brunskole in junija izvoljena predsednica, ga. Nataša Pirc Musar.
[Drobtinica]

Drobtinica v Lenartu

[Izlet]

Izlet krvodajalcev občinske organizacije RK Sveta Ana

[Drobtinica]

Delitev hrane beguncem v šentilju