[Punat]

Zdravstveno in socialno letovanje otrok - mladinski počitniški dom Frankopan Punat na otoku Krku


V posamezne izmene so vključeni otroci od 4. do 15. leta starosti in sicer:
- otroci, ki jih zaradi zdravstvenega stanja in obolenj za letovanje predlagajo izbrani zdravniki preko predšolskih in šolskih dispanzerjev - otroci, ki so potrebni letovanja zaradi slabih socialnih razmer v družini in jih predlagajo socialne službe v vrtcih, šolah ali krajevne organizacije Rdečega križa - otroci samoplačniki, katerih stroške letovanja plačajo starši ali druge ustanove.

VPLIV KLIME NA ZDRAVJE OTROK :Punat leži na največjem jadranskem, pa tudi na najbolj zelenem otoku, na južni strani Krka. Podnebje tukaj je blago, poleti ne prevroče, pozimi ne prehladno. To omogoča bujno rast in s kisikom polno ozračje. Noči so prijetno tople, nikoli prevroče, dnevi tudi sredi sezone topli. Blag vetrič iz različnih smeri dodatno izboljšuje boljše življenjske pogoje. Zračna vlaga je kot na vseh otokih visoka. Vse te klimatske lastnosti Krka, predvsem pa Punata na njegovi južni strani, izborno delujejo na človeka, zdravemu krepijo zdravje, bolnemu pomagajo hitreje ozdraveti. To seveda pomeni, da bodo otroci, ki tudi zdravi letujejo v Punatu, prišli domov še bolj zdravi, predvsem pa bo odpornost proti boleznim pri njih bistveno boljša, kot pred letovanjem. Pri bolnih otrocih pa pomeni takšno letovanje izboljšanje bolezenske slike, saj zdrav in okrepljen imunski sistem pomeni tudi uspešnejšo obrambo proti boleznim. Bivanje v Punatu je posebej primerno za otroke s kroničnimi obolenji dihal, astmo, okvarami lokomotornega aparata, raznimi alergičnimi obolenji kože in drugo.

MLADINSKO POČITNIŠKI DOM FRANKOPAN PUNAT JE :- 340 km oddaljen od Lenarta
- letovišče do 440 ležišč v treh sodobno urejenih paviljonih
- zdravilišče z ambulanto, bolniškimi sobami in lekarno potrebnih zdravil
- lastna plaža z urejenimi sanitarnimi prostori in tuši za vodo
- možnost za individualno in skupno preživljanje prostega časa
- športna igrišča in sprehajalne poti...